"נישואים הם שירה של גבר ואישה, או דו קרב" אמיל אוגייה