"נישואים שניים הם ניצחון התקווה על הניסיון" סמואל ג'ונסון