"לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו" בראשית ב' י"ח