"בחיי הנישואים חייבים להילחם ללא הפסק נגד מפלצת מאכלת: ההרגל"  אונורה דה בלזאק