"נישואים טובים הם אלה שבין גבר חרש לבין אישה עיוורת" מישל דה מונטיין