"חמש עשרה שנה של נישואים מכלות את כל המילים, ומזה זמן רב שאמרנו הכול" מולייר