"כאשר קיימים נישואים ללא אהבה קיימת אהבה ללא נישואים"  בנג'מין פרנקלין