"הנישואים ישארו החשוב שבמסעי התגליות שאדם יכול לקחת על עצמו" סרן קירקגור