"על הנישואים להיות תהליך של חינוך הדדי ואינסופי" אנרי פרדריק אמיאל